Cyfarfod BGC 23/03/2021

Cyfarfod BGC 23/03/2021

Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,182kb)

  1. Croeso ac Ymddiheuriadau
  2. Cofnodion a Materion yn codi:
  3. Diweddariad Dysgu a Sgiliau
  4. Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol: diweddariad Gorllewin Cymru Iachach (.pdf,143kb)
  5. Diweddariad Cynllun Llesiant Sir Gâr:
  6. Ffocws blaenioraethau newydd - amlinelliad o'r trefniadau:
    • Hybiau Gwasanaeth Cyhoeddus Canol Dref
  7. Diweddariad Asesiad Llesiant
  8. Unrhyw Fater Arall

 

23/03/2021 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog