Cyfarfod BGC 23/11/2022

Cyfarfod BGC 23/11/2022

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,181kb)

 1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau
 2. Cyflob Byw Go Iawn
 3. Y Rhyngrwyd Pethau
 4. Costau Byw
 5. Cofnodion a Materion yn codi:
 6. Unrhyw Fater Arall
 7. Cyfarfodydd y dyfodol
  • 19 Ionawr 2023 (1.30yp)
  • 28 Chwefror 2023 (2yp)
  • 25 Ebrill 2023 (2yp)

 

23/11/2022 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog