Cyfarfod BGC 19/01/2023

Cyfarfod BGC 19/01/2023

Dydd Iau 19 Ionawr 2023

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg

 

Agenda (.pdf,186kb)

 1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau
 2. Diweddariad Adfywio
 3. Cofnodion a Materion yn codi
 4. Gweithdy Mapio System Pwysau Iach - 7 Chwefror
 5. Adroddiad Digwyddiad Costau Byw (.pdf,303kb)
 6. Bwrdd Atal Rhanbarthol (.pdf,83kb)
 7. Diweddariad Cynllun Llesiant
 8. Unrhyw Fater Arall
 9. Cyfarfodydd y dyfodol
  • 28 Chwefror 2023 (2yp)
  • 25 Ebrill 2023 (2yp)
19/01/2023 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog