Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Mai
14
2020
Dydd Iau 14 Mai 2020 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg. Agenda (.pdf,174kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Ymateb ac Adfer Sefydliadol i COVID-19 Pwyntiau dysgu allweddol i'r sefydliad yn y cyfnod yma…
Gor
6
2020
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg. Agenda (.pdf,181kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Cysylltedd Digidol Cyfoeth Naturiol Cymru Datganiad Ardal Cofnodion a Materion yn codi:…
Medi
29
2020
Dydd Mawrth 29 Medi 2020 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg. Agenda (.pdf,185kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Adroddiadau Blynyddol Cynghorau Tref a Chymuned (.pdf,138kb): Cyngor Tref Llanelli (.pdf,…

I gael y wybodaeth ddiweddaraf cofrestrwch ar gyfer ein llythyr newyddion!


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog