Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Ion
19
2023
Dydd Iau 19 Ionawr 2023 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,186kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Diweddariad Adfywio Cofnodion a Materion yn codi 23 Tachwedd 2022 (.pdf,193kb) Log…
Chw
28
2023
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,197kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Cofnodion a Materion yn codi 19 Ionawr 2023 (.pdf,229kb) Log gweithredu (.pdf…
Ebr
25
2023
Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,187kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Ymgynghoriad Safle Ysbyty Newydd Gweithdy Mapio System Pwysau Iach (7 Chwefror)…


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog