Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Mai
14
2024
Dydd Mawrth 14 Mai 2024   Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,176kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) Asesiad Anghenion Iechyd Cynllu…
Maw
19
2024
Dydd Mawrth 19 Mawrth 2024   Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,164kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Asesiad Risg Newid Hinsawdd(.pdf,1.11mb) Llyfr gwaith (.pdf,58.3kb) Diwedda…
Ion
23
2024
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024   Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,177kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau'r Dyfodol Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2023-…


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog