Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Ebr
25
2023
Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,187kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Ymgynghoriad Safle Ysbyty Newydd Gweithdy Mapio System Pwysau Iach (7 Chwefror)…
Gor
18
2023
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023 Cyfarfod wedi'i ganslo - eitemau oedd angen penderfyniad wedi'u cytuno trwy e-bost Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,195kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheu…
Hyd
3
2023
Dydd Mawrth 03 Hydref 2023   Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,177kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Ein cynnydd hyd yn hyn Diweddariad Adfywio Tyisha Amcan Llesiant: Mynd i'r afa…


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog