Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Gor
12
2022
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,179kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cyfleoedd Ariannu Cofnodion a Materion yn codi: 08 Mawrth 2022 (…
Medi
28
2022
Dydd Mercher 28 Medi 2022 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,178kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De Orllewin Ffordd Newydd o Weithio Llandeilo - Y Bwrd…
Tach
23
2022
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,181kb) Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau Cyflob Byw Go Iawn Y Rhyngrwyd Pethau Costau Byw Cofnodion a Materion yn codi…

I gael y wybodaeth ddiweddaraf cofrestrwch ar gyfer ein llythyr newyddion!


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog