Cyfarfodydd

Isod ceir rhestr o holl gyfarfodydd a digwyddiadau y BGC.

Os ydych yn chwilio am fanylion cyfarfodydd blaenorol megis yr agenda a'r cofnodion edrychwch yn ein harchifau.

Tach
24
2021
Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg. Agenda (.pdf,155kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Asesiad Llesiant Drafft Sir Gâr (.pdf,6,310kb) Cofnodion a Materion yn codi: 29 Medi 2021 (…
Maw
8
2022
Dydd Mawrth 08 Mawrth 2022 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,168kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Cofnodion a Materion yn codi: 24 Tachwedd 2021 (.pdf,179kb) Log gweithredu (.pdf,120kb) Ase…
Gor
12
2022
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022 Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg   Agenda (.pdf,179kb) Croeso ac Ymddiheuriadau Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cyfleoedd Ariannu Cofnodion a Materion yn codi: 08 Mawrth 2022 (…

I gael y wybodaeth ddiweddaraf cofrestrwch ar gyfer ein llythyr newyddion!


Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog