Cyfarfod BGC 14/05/2020

Cyfarfod BGC 14/05/2020

Dydd Iau 14 Mai 2020

Mae'r agenda, cofnodion a blaendudalennau ar gael yn Gymraeg.

Agenda (.pdf,174kb)

 1. Croeso ac Ymddiheuriadau
 2. Ymateb ac Adfer Sefydliadol i COVID-19
  • Pwyntiau dysgu allweddol i'r sefydliad yn y cyfnod ymateb cychwynnol, gan gynnwys cysylltiadau gyda phartneriaid
  • Cynlluniau sefydliadau ar gyfer adferiad
  • Cyfleoedd cydweithio psob fel rhan o'r adferiad
 3. Cofnodion a Materion yn Codi: 22 Ionawr 2020 (.pdf,269kb)
 4. Trefniadau ar gyfer y Cynllun Llesiant a Chyfarfodydd i'r Dyfodol
 5. Ynghlwm er gwybodaeth:
 6. Unrhyw Fater Arall

 

14/05/2020 00:00:00

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr...

Cyngor Sir Gâr Cwmni Adsefydlu Cymunedol Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Yr Adran Gwaith a Phensiynau Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Coleg Sir Gâr Llywodraeth Cymru Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Heddlu Dyfed Powys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog